Disclaimer, Cookies & Privacy Policy

1. Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Koninklijke Ahrend B.V. (“Koninklijke Ahrend”) – en de aan Koninklijke Ahrend gelieerde ondernemingen – en haar producten. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De informatie op deze website wordt door Koninklijke Ahrend geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Door deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer en gaat u ermee akkoord dat Koninklijke Ahrend niet aansprakelijk is voor enigerlei schade als gevolg van – onder meer – onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van door Koninklijke Ahrend via deze website verstrekte informatie, adviezen, ideeën en/of materiaal en/of het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze website of waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Tevens aanvaardt Koninklijke Ahrend geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door Koninklijke Ahrend via deze website of anderszins langs elektronische weg.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website op alle onderdelen bevat zijn eigendom van Koninklijke Ahrend of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koninklijke Ahrend. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

2. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies: dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan uw wensen en die van andere bezoekers. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een (volgend) bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze website te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website (en e-mails) te kunnen verbeteren. Alle cookie-instellingen en meldingen zijn conform de huidige wetgeving, maar u kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.Wilt u Google Analytics blokkeren ga dan naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hotjar
Ahrend gebruikt het analysepakket Hotjar (https://www.hotjar.com) om inzicht te krijgen in hoe u als unieke, anonieme bezoeker real-time onze website gebruikt (muisklikken, muisbewegingen, scroll activiteit). Ook gebruiken we Hotjar voor online vragenlijsten over onze site. Met de verzamelde informatie kunnen we de website verbeteren en afstemmen op hoe u onze site gebruikt. Hotjar toont en gebruikt geen IP-adressen; gegevens niet dus herleidbaar tot uw IP-adres. De cookies verwijderen zichzelf automatisch na 1 jaar.

Wilt u Hotjar blokkeren? Ga dan naar https://www.hotjar.com/opt-out

3. Privacy policy

Deze Privacy Policy beschrijft hoe Koninklijke Ahrend persoonsgegevens behandelt, verzamelt en gebruikt.

Onder ''persoonsgegevens'' moet worden verstaan stukjes informatie die kunnen worden gebruikt om een werkelijk bestaande (natuurlijke) persoon aan te duiden of te traceren.

Bij het gebruik van deze website buiten Nederland kunnen lokale regels van toepassing zijn.

3.1 Welke persoonsgegevens verzamelt Koninklijke Ahrend en waarvoor?

Wettelijke gronden voor het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens

Koninklijke Ahrend mag persoonlijke informatie alleen gebruiken voor zakelijke of andere wettige doeleinden, zoals:

  •          wanneer dat noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de website, waaronder procesverbetering en onderhoud van de website, het verstrekken    van informatie aan u, direct marketing;
  •          wanneer u hiermee heeft ingestemd om specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; en/of
  •          wanneer dit noodzakelijk is voor wettelijke verplichtingen.

 

Persoonsgegevens gebruikt die door u zijn verstrekt

Contactformulier  wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u vrijwillig het contactformulier op onze website invult. Persoonsgegevens die dit kan omvatten zijn uw aanhef, naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of om diensten en/of informatie, die u hebt aangevraagd, te verstrekken.

Klantenservice  wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u contact opneemt met onze klantenservice om uw vraag en/of klacht in behandeling te kunnen nemen. Wij zullen alleen gegevens verzamelen voor zover nodig om u van dienst te kunnen zijn met uw vraag en/of klacht.

Evenementen – Wanneer u zich registreert voor één van onze evenementen vragen wij bij uw registratie om uw aanhef, naam, naam organisatie, functie, e-mailadres en telefoonnummer. We zullen uw naam, uw functie en naam organisatie delen met andere personen die deelnemen aan hetzelfde evenement.

Marketing – indien u ons heeft voorzien van uw contactgegevens, kunnen wij contact met u opnemen via de telefoon, e-mail of per post voor marketingdoeleinden met betrekking tot onze diensten en onze website, tenzij u ons laat weten dat u deze vorm van marketing niet wilt ontvangen.

Marketing Opt-Out – u hebt het recht om u op elk moment en kosteloos af te melden van het ontvangen van marketingcommunicatie door dit te melden via communications@ahrend.com of door gebruik te maken van de 'afmelden' ('unsubscribe') optie opgenomen in elke marketing e-mail die u van ons ontvangt.

3.2 Verstrekking gegevens aan derden

Koninklijke Ahrend geeft in beginsel geen persoonlijke informatie van haar klanten door buiten de Koninklijke Ahrend groep. Binnen de Koninklijke Ahrend groep kunnen persoonlijke gegevens echter wel uitgewisseld worden.

Sommige diensten die wij leveren vereisen echter de betrokkenheid van derden. Wij hebben deze derden zorgvuldig geselecteerd en de wettelijke vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Aan deze derden worden slechts persoonsgegevens beschikbaar gesteld voor zover deze derde deze gegevens nodig heeft ter uitvoering van de betreffende diensten. Deze derde, de verwerker, is verplicht om alleen te handelen op aanwijzing van Koninklijke Ahrend, geen persoonsgegevens bekend te maken zonder specifieke bevoegdheid, toereikende operationele en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en Koninklijke Ahrend in de gelegenheid te stellen toe te zien op de naleving.

Wij kunnen uw informatie aan andere derden, zoals toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, verstrekken indien wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer dit nodig is met betrekking tot de voorkoming en opsporing van fraude, andere strafbare feiten en/of om netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen.

Social media providers verzamelen rechtstreeks persoonsgegevens. Raadpleeg het privacyreglement van de betreffende social media provider voor meer informatie over welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

3.3 Bewaren en vernietigen van persoonsgegevens

Wanneer we persoonlijke informatie verwerken, streven we er naar zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Koninklijke Ahrend mag alleen persoonlijke informatie verzamelen die toereikend, relevant en niet overmatig is. Ook zullen we irrelevante of overmatige gegevens op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten te kunnen leveren en de beste service te kunnen bieden. Voor bepaalde gegevens kunnen wij verplicht zijn deze voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld indien dit wordt vereist door de wet.

3.4 Gegevensbeveiliging

Koninklijke Ahrend hecht veel waarde aan goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter voorkoming van onbevoegde toegang, onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging.

3.5 Vertrouwelijke informatie

Koninklijke Ahrend erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen nooit onjuist of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke informatie toestaan. Wij zullen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met onze Privacy Policy en alle toepasselijke wetten.

3.6 Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U heeft het recht:

  •          op verzet tegen gebruik van persoonsgegevens;
  •          inzage en rectificatie van persoonsgegevens;
  •          om vergeten te worden;
  •          om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd, of als u contact met ons wilt opnemen om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@ahrend.com

3.7 Wijzigingen in onze Privacy Policy

Onze Privacy Policy kan te allen tijde door ons worden gewijzigd. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie. Deze versie is voor het laatst herzien op 3 april 2018.

Scroll to top